ברוכים הבאים למערכת גיוס עובדים בחברת נמלי ישראל - פיתוח נכסים

לתשומת לבכם - הגשת מועמדות מתייחסת רק למשרה פנויה המפורסמת באתר החברה.

תהליך ההגשה הינו מקוון, בכלל זה מילוי טפסים וצרוף מסמכים

אם נדרשת תמיכה יש לפנות באמצעות: טלפון 03-5657973/7 או דוא"ל drushim@israports.co.il

לחיפוש משרה פנויה והגשת מועמדות לחץ על הצג משרות

פרויקט תשתית מן החשובים לכלכלת ישראל ולרווחת הציבור כולו, שנועד לתת מענה לצורך בהגדלת קיבולת הנמלים נוכח הגידול הקבוע בסחר הישראלי, לשינויים הדרמטיים בגודל האוניות בקווי הסחר הבינלאומיים, ולשמירה על איתנותה של כלכלת ישראל הנשענת באופן כמעט מוחלט על נמלי הים, כשער המסחרי העיקרי.

קרא עוד

חברת נמלי ישראל מקימה, מפתחת ומשכללת את נמלי הים המסחריים בחיפה, באשדוד ובאילת ומופקדת על הקמת הנמלים החדשים: נמל הדרום באשדוד, ונמל המפרץ בחיפה, לתועלת המשק ולקידום כלכלת ישראל. תכניות הפיתוח שמבצעת החברה נועדו לתת  מענה לצרכי המשק בראיית הדורות באים, להבטיח את פקידתן של אניות הענק לאור השינויים הדרמטיים בגודל האניות ולמצות את הפוטנציאל הטמון במיקומה האסטרטגי של ישראל.

קרא עוד

כשחקן מרכזי בתחום הסחר הימי, חברת נמלי ישראל מובילה מיזמים בקרב קהילת הים התורמים לייעול השרשרת הלוגיסטית לטובת היצואנים, היבואנים ומכלול החברות והגופים המניעים את הסחר הישראלי.

קרא עוד